הפקולטה לחינוך מוסיקלי

הפקולטה לחינוך מוסיקלי

תואר שני בחינוך מוסיקלי .M.Ed

אפשרות למסלול עם תזה*

 

אפשרות לתעודת התמחות בניצוח מקהלות

 

ראש תוכנית:
ד"ר איתן אור-נוי

איתן אור-נוי

דוא"ל:

eitan.ornoy@levinsky.ac.il


:מרכזת התכנית
ד"ר יעל (ילי) נתיב

דוא"ל:
מזכירות סטודנטים:
03-6902499
טלפון (למתעניינים):
03-6901690תכנית הלימודים לתואר שני .M.Ed בחינוך מוסיקלי

התכנית לתואר שני (M.Ed.) בחינוך מוסיקלי היא תכנית ייחודית ופורצת דרך במערכת החינוך הישראלית. התכנית מיועדת למורים למוסיקה במערכת החינוך, בקונסרבטוריונים ובמסגרות למוסיקה בחינוך הבלתי פורמלי, המעוניינים להמשיך ולהתפתח בתחום התמחותם ולחולל בו שינוי .תכנית התואר השני בחינוך מוסיקלי מציעה מסגרת אקדמית מאתגרת ותומכת להתפתחות מקצועית בהקשרי המעשה והעיון ועונה על צרכים הן בתחום הכרת גישות, תאוריות ופרקטיקות חדשניות בחינוך המוסיקלי והן בתחום פיתוח מיומנויות הסטודנטים כמוזיקאים. התכנית מקנה לבוגריה כלים לפיתוח חזון אישי ולהעצמתם כמורים מובילים, מתכנני תכניות לימודים, חוקרים ומנהיגים חינוכיים-מוסיקליים בקהילה.


מטרות התכנית לתואר שני .M.Ed בחינוך מוסיקלי

 • הקניית כלים לפיתוח חזון אישי והעצמה כמנהיגים חינוכיים, כסוכני שינוי בקהילה וכחוקרים
 • התפתחות מקצועית וחשיפה לתאוריות ולדגמי עשייה עדכניים בחינוך המוסיקלי, לצד פיתוח מיומנויות ביצוע, ניצוח, אלתור והלחנה בסביבות לימודים מתקדמות
 • יצירת קהילה משותפת של מורים למוסיקה המייצגים קשת רחבה של תחומי עיסוק מוסיקליים וחינוכיים. מסגרת זו מאפשרת פיתוח יוזמות חדשות בשדה החינוך המוסיקלי באמצעות רישות (networking) ולימוד משותף

 


מבנה תכנית הלימודים לתואר שני .M.Ed בחינוך מוסיקלי - סה"כ 22 ש"ש

לימודים מתקדמים במקצועות החינוך המוסיקלי  

לימודים דיסציפלינריים מתקדמים במקצועות המוסיקה

לימודי תשתית בחינוך

סדנאות אמן במוסיקה

היכרות עם סביבות ממוחשבות מתקדמות בהוראת המוסיקה

לימודי התמחות במחקר החינוך המוסיקלי

סדנה להכנת עבודת גמר מחקרית


תנאי קבלה

 • תואר ראשון במוסיקה בממוצע 85 ומעלה
 • תעודת הוראה בתחומים הרלוונטים לחינוך מוסיקלי
 • ותק של 3 שנים לפחות בהוראה
 • שליטה בשפה האנגלית ברמה המאפשרת קריאה של מאמרים מדעיים
 • מכתב המלצה
 • ריאיון קבלה

* תיתכן גם קבלת מועמדים שאינם עומדים בחלק מתנאי הקבלה, בהתאם לשיקול דעת המכללה

לתנאי קבלה למסלול תכנית הלימודים המחקרית עם תזה, ראה פירוט מטה

 

מסלולי לימוד נוספים

 
ימי הלימוד בתכנית לתואר שני בחינוך מוסיקלי:
 יום ד' – יום מלא.

משך הלימודים:

שנתיים. ניתן לפרוס את הלימודים על פני 5 שנים לכל היותר, בתוספת תשלום.


שכר לימוד:

100% שכר לימוד אוניברסיטאי עבור שנת לימודים.


חובות הסטודנט:
 • הגשת עבודות ו/או עמידה בבחינות במהלך התואר כפי שייקבע על-ידי המרצים בקורסים ויתפרסם בסילבוסים
 • כתיבת סמינריון אחד בכל שנת לימודים
 • השלמת פרויקט גמר, הכולל הנחייה אישית והשתתפות בסדנת פרויקט, בשנה האחרונה ללימודים

במה עוסקים הבוגרים?

בוגרי התכנית משתלבים במערכת החינוך בתפקידי ריכוז מגמות, בניהול פרויקטים ומוסדות העוסקים בחינוך מוסיקלי ובתפקידי פיקוח והדרכה במשרד החינוך. רבים מבוגרי התכנית מלמדים במוסדות להשכלה גבוהה.


 
 


 

*המועצה להשכלה גבוהה העניקה הסמכה זמנית להפעלת מסלול התזה בתכנית.

רישום מקוון